Ev İşçisi

Ev işçisi (Domestic worker): Ev işlerini bir işveren için ücret karşılığında yapan kişilerdir. Tam zamanlı ya da yarı zamanlı bir şekilde ev işi yapan, tek ya da çoklu işverenler için çalışan, Türkiye vatandaşı ya da göçmen/yabancı uyruklu, yatılı olan ya da olmayan tüm çalışanlar bu kapsamda değerlendirilmektedir.[1]

[1] KEİG Platformu, 2014, Ev İşçilerinin Sorunları ve Talepleri Neler?, http://www.keig.org/content/bilgi%20notları/ev-iscileri-bilgi-notu-23mayis2014.SON.pdf