Ev İçi Angarya İş

Ev içi angarya iş / Ücretsiz angarya iş (Domestic drudgery[1] / Drudgery of unpaid work[2]): Kadınların ev içerisinde çoğunlukla ücretsiz bir şekilde gerçekleştirdiği döngüsel işlerdir. Bu işler kadınların istihdamının önünde bir engel haline gelebilmektedir. Bu angarya işlere dair toplumsal cinsiyete duyarlı bir iş bölümünün gerçekleştirilmesi kadınların istihdamı için önem taşımaktadır.[3] (Bkz. Çifte yük sendromu)

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[3] Future Foundation, t.y., Is Outsourcing the Future of Domestic Drudgery?, http://www.sheilaswheels.com/wcm/groups/public/documents/webcontent/wcmprod_domestic_drudgery_pdf.pdf