Ev Eksenli Çalışma

Ev eksenli çalışma[1] (Home based work): Enformel bir çalışma türü olan ev eksenli çalışmanın tarihi sanayi devriminin öncesine dayanmaktadır. Her ne kadar bu çalışma türünün modern üretimle birlikte ortadan kalkması beklenmiş olsa da, zaman içerisinde teknolojide gerçekleşen değişimler ve ekonominin küreselleşmesi firmaların üretimlerini fabrikalarda yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. Küreselleşme ve üretimin parçalanması Türkiye de dahil birçok coğrafyada birçok üretim biçiminin ev eksenli bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanımıştır. [2]

[1]Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

[2] Gülcan Eriş Kaçan, t.y., Bir İstihdam Biçimi olarak Ev-eksenli Çalışma, Kadın Çalışmaları Derneği, http://www.kadincalismalari.org.tr/genel/bir-istihdam-bicimi-olarak-ev-eksenli-calisma/