Esnek Çalışma

Esnek çalışma [1] (Flexible employment[2]): Klasik/geleneksel çalışma biçimleri yasaların düzenlediği ve koruma altına aldığı, başlangıcı ve bitişi önceden belirlenmiş çalışma biçimleri iken; esnek çalışma bunun tersine açık ve serbest bir sistemdir ve bu sistemde, işverenler ve çalışanlar toplu iş sözleşmesi gibi hukuki araçlar yoluyla çalışma koşullarına dair ihtiyaçlar paralelinde düzenlemeler yapmaktadır.[3] Ancak bu düzenlemelerin her durumda çalışanın yanında olması söz konusu değildir. Atipik çalışma biçimlerinden biri olan esnek çalışmanın da çalışanın mağdur olmayacağı şekilde düzenlenmesi esnek çalışmaya yönelik tartışmaların başında gelmektedir.

[1] Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

[2] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[3] Süleyman Eryiğit, 1998, Esnek Üretim Esnek Organizasyon Esnek Çalışma, http://www.kamu-is.org.tr/pdf/5411.pdf