Enformel İşçi

Enformel işçi (Informal workers[1]): Enformel sektör olarak adlandırılan sektörler için farklı mekanlarda, ya da evlerde çalışan, işverenlerinin sigortalarını düzenli olarak ödemediği[2] ya da formel sektör içerisinde yer alan ancak işsiz olan kişiler enformel işçi statüsünde değerlendirilmektedir.[3]

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] AOF, t.y., Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

[3] BHARAT Informal Workers Initiative, t.y., Definition of Informal Worker, http://www.bhiwi.org/definition-informal-worker