Emek-Yoğun Üretim

Emek-yoğun üretim (Labor intensive production): Üretim maliyeti göz önüne alındığında, işgücünün sermayeden daha önemli bir kalem olduğu üretimlere emek-yoğun üretim adı verilmektedir.[1] Bu adlandırma iki üretim biçiminin birbiriyle karşılaştırılması halinde kullanılmaktadır, başka bir deyişle sabit olarak emek-yoğun üretim alanlarından söz etmek mümkün değildir, ancak bir üretim alanı diğerinden daha emek yoğun olabilir.

[1] Merriam Webster Online Dictionary, Labor Intensive, http://www.merriam-webster.com/dictionary/labor–intensive