Eksik İstihdam

Eksik istihdam [1] (Underemployment of women[2]): TÜİK, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün düzenlediği 16. Çalışma İstatistikçileri Konferansı sonrasında ortaya konan, eksik istihdam tanımı üzerinden ortaya çıkan ölçümle ilgili zorlukları dikkate alarak yine bu konferansta önerilen “zamana bağlı eksik istihdam” ve “yetersiz istihdam” üzerinden ölçümlerini yapmaktadır. TÜİK zamana bağlı eksik istihdamı şu şekilde tanımlamaktadır: “Referans haftasında istihdamda olan, esas işinde ve diğer işinde/işlerinde toplam olarak 40 saatten daha az süre çalışmış olup, daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün olduğu taktirde daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişilerdir.”
Aynı zamanda TÜİK yetersiz istihdamı da “Zamana bağlı eksik istihdam kapsamında yer almamak koşuluyla, referans haftasında istihdamda olan, son 4 hafta içinde mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramış olan ve böyle bir iş bulduğu takdirde 2 hafta içinde çalışmaya başlayabilecek olan kişiler” olarak tanımlamaktadır.[3] Bu tanımlar işsizliğin kadınlar açısından ne anlama geldiğini saptamak açısından kullanılmaktadır. (bkz. İşsizlik)

[1] Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

[2] UN Women, 2014, Reading Paper Series on Care Economy Book

[3] TÜİK, 2011, Hanehalkı İşgücü Mikro Veri Araştırma Seti, http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2011/turkce/metaveri/tanim/index.html