Ekonomik Gerilemeden Etkilenmeyecek Endüstriler

Ekonomik gerilemeden etkilenmeyecek endüstriler (Recession (economic contraction) -proof industries): Ekonomik gerilemenin küçülmeye ve/veya işten çıkarmalara neden olmadığı ya da diğer sektörlere nazaran daha az neden olduğu sektörlere verilen isimdir. Muhasebe, çocuk bakımı, dişçilik, hemşirelik, sigorta gibi meslekler, dönemsel olarak değişmekle birlikte, çoğunlukla bu kategoride değerlendirilmektedir.[1] Ekonomik gerilemeden etkilenmeyecek endüstrilere, işletmelere ve işlere yoğunlaşmaları nedeniyle, kadınlar toplam istihdamın konjonktürel değişikliğinden korunmaktadır, bu sebeple kadınların istihdamının göreceli olarak sabit olması beklenir.

[1] Leah Grant, 2011, Recession-Proof Industries, Nasdaq, http://www.nasdaq.com/article/recessionproof-industries-cm51865