Ek İşçi Etkisi

Ek işçi etkisi (Added worker effect): ‘Ek işçi’ terimi, ailedeki birincil kazanç sağlayan kişinin istihdam durumunun kötüleşmesi sonucunda ailedeki azalan geliri telafi etmek için iş gücüne katılan aile üyesini ifade etmektedir.[1] Bu aile üyesi genellikle ailedeki kadınlardan biri olmaktadır.

[1] Özge İzdeş, 2012, Economic cycles and gendered employment patterns in Turkey, The Global Economic Crisis and the Developing World: Implications and prospects for recovery and growth içinde.