Eğreti İstihdam

Eğreti istihdam (Transitory employment): İnsanca yaşama koşullarına imkan verecek düzeyde gelir sağlamayan ve meslek ve beceri üzerinden tanımlanamayan işleri ifade etmek için kullanılmayan başlayan eğretileşme kavramının kullanımı, sonrasında, asıl olarak bu işlerin belirli sektörlerle sınırlı olduğunu ve atipik istihdam biçimlerinde (Bkz. Atipik istihdam) yoğunlaştığını ortaya koymuştur. Ayrıca bu istihdam biçimi piyasa içerisinde katmanlaşma ile sonuçlanmış ve özellikle kadınlar, gençler ve göçmenler gibi ayrımcılığa uğrayan grupların eğreti istihdam kapsamında değerlendirilebilecek işlerde çalışmak durumunda kaldığı görülmüştür. KEİG (Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi) Platformu eğreti çalışmanın beş özelliğini şu şekilde açıklamaktadır: “Alternatif işler ve işe yönelik tercih imkanının bulunmaması; düşük gelir düzeyi; istihdamın geçici ya da güvencesiz olması dolayısıyla geleceğe dönük plan yapılması imkanı bulunmaması; yetersiz sağlık ve güvenlik koşulları ve çalışma ilişkilerinde temsil edilme imkanının bulunmamasıdır.”[1]

[1] KEİG Platformu, 2014, Çalışma Yaşamında Eğretilik, Eğreti İstihdam ve Atipik İstihdam İlişkisi, http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/02/KEİG-Çalışma-Yaşamında-Eğretilik-Eğreti-İstihdam-ve-Atipik-İstihdam-İlişkisi-2014-.pdf.