Döngüsel Ekonomi

Döngüsel ekonomi, kaynakların tekrar dönüştürüldüğü ya da tekrar kullanıldığı bir sistemdir, atık madde tekrar üretimde kullanılmaya döner. Bu hareketlenme aşırı hızlı şehirleşme, iklim değişikliği, teknolojik gelişmeler ve doğal kaynaklara olan alışılmadık ihtiyaçtan doğdu.