Diyalog

Diyalog kurumların odaklandıkları sorunu, mümkün olan tüm paydaşlarla, tüm haller ve seviyelerde iş birlikleri gerçekleştirerek çözüm araması olarak tarif edilebilir.

Yaşama Dair Vakıf sözlüğünden alınmıştır.