Denge ve Denetleme

Denge ve denetleme demokratik bir devlette, yasama, yürütme ve yargı ile medya, sivil toplum ve vatandaşların kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirirken birbirlerini denetleyerek anayasal sınırlar içinde kalmaya zorlamaları, böylece kendilerini de denetlenmeye açık hale getirmeleri. Bu arada, yerel yönetimlerin de kaynakların yerelde kullanılması ve ilgili kararların yerelde alınmasını sağlayacak şekilde güçlendirilmesi.

Böyle bir sistemde birinin güçlenebilmesi için kimsenin zayıflamasına ihtiyaç yoktur. Herkes, diğerini gözeterek hesap verebilir kıldığı için kimse aşırılıklara kaçamaz ve gücünü kötüye kullanamaz. Böylece toplum, bilginin açık biçimde aktığı bir şeffaflık kazanır, güven artar; hukuk daha iyi işler. Tüm güçler bir arada barış içinde yaşayabilir.

Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.