Cinsiyete Özgü Sağlık ve Güvenlik Sorunları

Cinsiyete özgü sağlık ve güvenlik sorunları (Gender-specific health and safety issues): Kadın ve erkeklerin farklı biyolojik özellikleri ve toplumsal hayatları paralelinde yaşadıkları sağlık sorunları da farklılaşabilmektedir. Kadınlarda meme kanserinin, erkeklerde ise prostat kanserinin yaygınlığı buna örnek gösterilebilir. Bu noktada kadın ve erkeklere sağlanan sağlık hizmetlerinde bu farklılaşmaya dikkat çekilmektedir.