Cinsiyete Dayalı İşten Çıkarma

Cinsiyete dayalı işten çıkarma (Dismissal based on sex[1]): Şirket içerisinde cinsiyete dayalı ayrımcılık altında ele alınabilecek bu terim, kişinin cinsiyetinden ötürü işten çıkarılmasıdır. İşletmelerin işten çıkarılacaklar listelerinin başında yer alan yarı-zamanlı çalışan kişilerin yer alması ve bu kişilerin de çoğunluğunun kadınlardan oluşması dolaylı bir şekilde cinsiyete dayalı işten çıkarma durumuyla ilişkilenebilmektedir. Aynı zamanda işletmelerin kriz halinde işten çıkarmayı düşündükleri ilk grup hamile kadınlar olurken, bu kadınları evli kadınların (çocuk bakımı üzerinden sorumlulukları ve hamilelik ihtimalleri göz önüne alınarak) izlemesi yine cinsiyete dayalı işten çıkarma kapsamında ele alınabilmektedir. Doğum izinlerinin uzunluğu da kadınların işten çıkarılmasına bir gerekçe haline gelebilmektedir.[2]

[1] UN Women, 2014, Reading Paper Series on Care Economy Book

[2] Ali Murat Alparslan, Özlem Çetinkaya Bozkurt ve Ayşe Özgöz, 2015, İşletmelerde Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın Çalışanların Sorunları, MAKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3), 66-81.