İkili İş Yükü Sendromu

İkili iş yükü sendromu (Double-burden syndrome [1]): İkinci vardiya (second shift) olarak da adlandırılan bu sendrom, iş ve evdeki sorumlulukların halihazırda aile hayatındaki sorumluluk ve sınırlandırmaların merkezinde bulunan kadınlar için ağır bir yük haline gelmesi olarak tanımlanmaktadır.[2] Başka bir deyişle ev dışında ücretli çalışan kadınların ev içindeki ücretsiz bakımı da karşılaması söz konusudur ve bu, kadınlar üzerinde bir baskı unsuru haline gelmektedir.

[1] Women Matter, 2010, Women at the Top of Corporations:  Making it Happen, McKinsey&Company

[2] Lien Verpoest, t.y., The Double Burden Question: from arrested development to a solution focused model, http://lienverpoest.yolasite.com/resources/gender%20USSR.pdf