Caydırılmış İşçiler

Caydırılmış işçiler (discouraged workers): Tüm ekonomilerde, özellikle de daraltıcı EOI (‘export-oriented industrialization’/ ihracata yönelik sanayileşme) rejimleri altında ve durgunluk süresi boyunca istihdam fırsatlarının azalması sonucu uzun süre işsiz kalan ve çalışmak istediği halde iş bulamadığı için iş aramaktan vazgeçen kişiler olarak tanımlanmaktadır.[1] Caydırılmış işçilerin çoğunluğunu yine kadınlar oluşturmaktadır. Örneğin Amerika’da 2015 yılı itibariyle bir işte çalışmayan ve iş aramayanların yüzde 40’ını erkekler, yüzde 60’ını ise kadınlar oluşturmaktadır.[2] Bu yüzden işsizlikle ilgili oranlarda caydırılmış işçilerin de göz önüne alınması, kadınların işsizliğine dair saptama yapılması adına önemlidir. (bkz. İşsizlik)

[1] Özge İzdeş, 2012, Economic Cycles and Gendered Employment Patterns in Turkey, The Global Economic Crisis and the Developing World: Implications and prospects for recovery and growth içinde.

[2] Bureau of Labor Statistics, 2015, Household Data: Annual Averages, http://www.bls.gov/cps/cpsaat35.htm