Çatışma Dönüşümü

Çatışma dönüşümü kişilerin ve toplulukların farklılıklarını algılayış biçimlerini değiştirmeyi, düşmanca (kazan-kaybet) yaklaşımlardan işbirlikçi (kazan-kazan) problem çözümlerine geçişi amaçlar. Bir çatışmayı dönüştürmek toplumla birçok seviyede iç içe geçen uzun bir süreçtir – insanların barış içerisinde bir arada olabilmesini güçlendiren bilgiyi, anlayışı ve yetenekleri geliştirir. Korkunun ve güvensizliğin üstesinden gelmek, kalıp yargılarla ve algılarla başa çıkmak, nasıl verimli iletişim kurulacağını öğrenmek; çatışma taraflarına sosyal adalet ve eşitlik sağlamak için ilişkileri yeniden tanımlamakta önemli adımlardır.

Yaşama Dair Vakıf sözlüğünden alınmıştır.