Çatışma Çözümü

Çatışma çözümü çıkarların uyuşmazlığını ve çatışmaya sebep olan davranışları; temeldeki sorunları ele alarak taraflar için de kabul edilebilir bir süreç inşa edip ve görece uyumlu ilişkiler ve çıktılar ortaya koyup çözmeyi amaçlar.

Yaşama Dair Vakıf sözlüğünden alınmıştır.