Çalışma Çağındaki Nüfus

Çalışma çağındaki nüfus (Working age population[1]): TÜİK’e göre toplam nüfus içerisinde 15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfustur.[2] Bağımlı Nüfus[3] (dependent population)’u ise TÜİK, 0-14 yaş aralığındaki genç nüfus ile 65 yaş üzeri nüfusun toplamı olarak tanımlamaktadır.

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] TÜİK, 2011, Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro Veri Seti, http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2011/turkce/metaveri/tanim/index.html

[3] TÜİK, t.y., Veri: Kapsam, Dönem Ve Zamanlama, www.tuik.gov.tr/PreIstatistikMeta.do?istab_id=205