Çalışan Yoksullar

Çalışan yoksullar (Working poor): EUROSTAT, çalışan yoksulları, yılın yarısından fazlası boyunca gelir getiren işlerde çalışan ancak elde gelirin harcanabilir olan kısmı ulusal ortalama gelirin %60’ının altında olan hanelerde yaşayanlar olarak tanımlamaktadır. TÜİK ise bu oranı %50 olarak kabul etmekte, yoksul olarak kabul edilen hane halkına mensup olup çalışan konumunda olan kişileri çalışan yoksul kategorisinde değerlendirmektedir.[1]

[1] Recep Kapar, 2010, Türkiye’de Çalışan Yoksullar, Ankara Sanayi Odası, http://www.sosyalkoruma.net/pdf/asocalisan.pdf