Bir Ortaklık Olarak Vatandaşlık

Vatandaşlık, aynı toprak parçasının üzerinde yaşamaktan ibaret değildir. Bir devletin kimliğinim taşıdığı için özel hak ve sorumluluklar kazanmaktan ibaret değildir.

Vatandaşlık, bu hak ve sorumluluklara başkalarıyla eşit biçimde sahip olduğunu bilmek ve buna göre yaşamak demektir.

Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.