Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi edinme hakkı devletin güvenlik, savunma ve dış ilişkiler gibi sınırlandırılması zorunlu görülen alanlar dışındaki her türlü resmi bilgi ve belgesine ulaşma hakkı.

Vatandaşlar, bilgi edinme haklarını kullanarak bir kararın hukuka uygun olup olmadığını ölçebilir; karşılaştıkları bir durum ya da olayla ilgili yönetimin daha önce aldığı benzer kararları inceleyerek kıyaslama yapabilir; alınmış bir kararın arkasında yatan gerçek nedenleri tespit edebilirler. Bu sayede, yönetimin yolsuz faaliyetlerde bulunmasını, kusurlu işlem ve eylemler gerçekleştirmesini engellemek yolunda önemli bir denge denetleme rolü üstlenmiş olurlar.

Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.