Barış inşası (Peacebuilding)

Barış inşası; uzlaşma ihtiyacının farkında olan, çatışmaları çözme kapasitesini geliştiren ve sürdürebilir barış etrafında çalışan bir çatışma sonrası düzen yaklaşımıdır. Daha yönetilebilir barışçıl ilişkiler ve idari yapılar için ihtiyaç olan dönüşümü sağlayacak her türlü yaklaşıma, süreçlere ve aşamalara sahiptir. Barış inşası arabuluculuk ve barışı korumadan farklılaşır. Farklılaştığı nokta ise var olan bir sürece cevaben gerçekleşmemesi, kendi sürecini oluşturacak bir mantıkla, inisiyatif alınarak gerçekleşiyor olmasıdır.

Yaşama Dair Vakıf sözlüğünden alınmıştır.