Bakım Ekonomisi

Bakım ekonomisi (Care economy): Bakım ekonomisi, ekonomi içerisinde hane halkının rolünün de dikkate alınmasını merkeze alan, bu noktadan hareketle kadınların özellikle ücretsiz ve karşılıksız şekilde verdikleri bakım emeğini de görünür hale getirmeye ve bunun gelir getiren diğer emek türleriyle karşılaştırmaya yönelik incelemelerde bulunan bir ekonominin bir bölümüdür.[1]

[1] Mustafa Şahin, 2012, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Ve Türkiye: Kavram Ve Yöntem Sorunları [Doktora Tezi], Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Doktora Programı