Bakım Açığı

Bakım açığı/ eksikliği (Care gap /deficit [1]): Günümüzde, eğer çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri piyasa tarafından sunuluyorsa, bu hizmetlerin maddi gideri devlet tarafından karşılanmaktadır. Devletin yaptığı bu ödemeye ise çalışanların gelir düzeyleri üzerinden karar verilmektedir. Devletin ödeme yapmasının bir diğer alternatifi ise çocuk ve yaşlı bakım hizmeti sağlayan kurumların kurulmasıdır. Ancak bu kurumlar işler durumda olsa da, genelde çalışma saatleri ve koşulları çalışanların ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli bir boyutta değildir ve bu noktada ailelerdeki bir üst kuşak, özellikle de ailedeki yaşlı kadınlar/anneanne ya da babaanneler açığı kapatmak üzere bu süreçte yer almaktadır. Bu durumda mikro düzeyde bakım açığı ortaya çıkmaktadır.[2] Makro düzeyde bakıldığında ise ülke genelindeki bakım açığı ülke dışından Türkiye’ye gelen çoğunluğunu kadınların oluşturduğu göçmenlerin düşük ücretler karşılığında ve kayıtsız olarak bakım hizmetlerinde çalışması olarak karşılık bulmaktadır.

[1] Ruth Rosen,2001, The Care Deficit, http://www.sfgate.com/opinion/article/The-care-deficit-2887442.php

[2] KEİG Platformu, 2014, Çalışma Yaşamında Eğretilik, Eğreti İstihdam ve Atipik İstihdam İlişkisi, http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/02/KEİG-Çalışma-Yaşamında-Eğretilik-Eğreti-İstihdam-ve-Atipik-İstihdam-İlişkisi-2014-.pdf