Ayrımcılık

Ayrımcılık (Discrimination): Ayrımcılık, ‘bir kişiye, benzer durum ve koşullardaki diğer kişilerden farklı ve eşit olmayan bir muamele yapılması’ olarak tanımlanabilir.[1] İktisadi anlamda ayrımcılıktan söz edildiğinde ise grup seviyesindeki ayrımcılıkla kişi seviyesindeki ayrımcılığı birbirinden ayırmak gerekmektedir. Bu ayrımı yapmak çoğu zaman oldukça zordur, çünkü örneğin bir çalışanın üretkenliğinin ölçümü için gerekli olan doğrudan gözlem çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu durumda toplumsal cinsiyete, ırka, dine, vs. dayalı farklılıklar ölçümler esnasında göz önünde bulundurulmalıdır.[2]

[1] Sevilay Çelenk, 2010, Ayrımcılık ve Medya, Televizyon Haberciliğinde Etik, 211-218. http://ilefarsiv.com/etik/wp-content/uploads/sevilay-celenk-ayrimcilik-ve-medya.pdf

[2] James Heckman, 1998, Detecting Discrimination, The Journal of Economic Perspectives, 12(2) il toplumla birlikte çalışılmalıve ulamadım, varsa ben de glossary’ve uygulanması aşamasında sivil toplumla birlikte çalışılmalı