Ayrımcı Toplumsal Normlar

Ayrımcı toplumsal normlar (Discriminatory social norms[1]): Ayrımcı toplumsal normlar ayrımcılığa hizmet eden, farklı cinsiyet kimliklerinden, dini ve etnik kimliklerden kişilere aynı toplum içerisinde bu kimliklere sahip olmayan kişiler tarafından uygulanan normlardır. (Bkz. Ayrımcılık). Toplumsal cinsiyet özelinde ise kişilerin cinsiyet kimlikleri üzerinden tanımlanmasına ve ayrıma maruz kalmasına neden olan normlar bu kapsamda değerlendirilebilir. Bir trafik kazası haberinde kazanın faili erkek olduğu durumda “erkek sürücü” ibaresi kullanılmazken fail kadın olduğunda “kadın sürücü” ifadesinin kullanılması bu normların toplumsal hayattaki sayısız karşılığından yalnızca bir tanesidir.

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights