Ataerkil Sistem

Ataerkil/ Erkek egemen sistem/ toplum/ yapı (Patriarchal/ Male-dominant system/ society/ structure): Ataerkil sistem, toplum içinde gelişen sosyal ilişkilerde erkeğe üstünlük tanıyan ve daha güçlü kılan, hem ev içinde hem de ücretli işlerde erkeğin kadının üretkenliğini denetlemesini sağlayan sisteme verilen isimdir.[1]

[1] Elif Özlem Özçatal, 2011, Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Çalışma Yaşamına Katılımı, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 21-39 http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/1640094542_Ataerkillik,%20Toplumsal%20Cinsiyet%20ve%20Kadının%20Çalışma%20Yaşamına%20Katılımı.pdf