Arazi Kullanım Hakkı Güvenliği

Arazi kullanım hakkı güvenliği (Land tenure security[1]): Kişilerin ve toplulukların zor kullanılarak yerlerinden tahliye edilmeleri durumunda devletin bu kişi ve toplulukların haklarını koruyarak mağduriyetlerini engelleyebilmesine arazi kullanım hakkı güvenliği adı verilmektedir.[2] Toprakta çalışanların çoğunluğunu kadınların oluşturmasına rağmen, kadınların toprak üzerindeki bu hakları sınırlıdır. Bu durum kadınların üretkenliğinin, dolayısıyla eve sağlayacakları gelirin düşük olmasına neden olmaktadır.[3]

[1] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change.

[2] United Nations Human Settlement Program, 2007, Enhancing Urban Safety and Security: Global Report on Human Settlements 2007, abridged ed., 9, http://www.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS.2007.Abridged.Vol.2.pdf.

[3] USAID, t.y., Gender, http://www.usaidlandtenure.net/issues/gender