Anne İstihdam Oranı

Anne istihdam oranı (Maternal employment rate[1]): İstihdam edilmiş anne sayısının nüfusa oranıdır. Bu oranda, kadının çocuğunun yaş aralığı da önem kazanmaktadır. Çocuğunun yaşı küçük olan annelerin istihdam oranı (early maternal employment) diğer annelere nazaran daha azdır[2].

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies

[2] KSGM, 2014, Türkiye’de Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerin Analizi, http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542a8e86369dc31550b3ac33/Türkiye’de%20Kadın%20İşgücü%20Profili%20ve%20İstatistikleri’nin%20Analizi%20(Nihai%20Rapor).pdf