Anayasa

Anayasa, toplumun farklılıklarıyla bir arada yaşayabilmesinin yolunu anlatan sosyal sözleşme, siyasal iktidar ve devlet kurumlarının yetkilerini hukukla sınırlayan en temel kanun, birey hak ve özgürlüklerinin garanti altına alındığı güvence metni.

Güçlü denge denetleme, en önce anayasada kurulur. Gücünü denge denetleme’den alan anayasada, egemenlik vatandaşlara aittir, hukuk her şeyden önce gelir ve kuvvetler ayrılığı esastır.

Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.