Ana Akım, Heterodoks ve Feminist Ticaret Politikaları

Ana akım, heterodoks ve feminist ticaret politikaları (Mainstream, heterodox and feminist trade policies)[1]: Ana akım makroekonomik politikalar temelde devletin etkisini azaltmayı ve bu şekilde pazarların rolünü artırmayı hedefler ve aynı zamanda pazarların kontrolüne paralel olarak ulusların kendi uzmanlaştığı/iyi olduğu üretimlere odaklandığı bir modeli önerir. Bu şekilde kaynakların dünya üzerinde adil bir şekilde dağılacağı iddia edilir. Bunun karşısında heterodoks makroekonomik politikalar böylesi bir “kendiliğinden dengeye ulaşan” ve “dünya ekonomisi” olarak nitelenen bir yaklaşımı eleştirir ve gelişmenin eşit olabilmesi ve güçlünün daha güçlü, zayıfın da daha zayıf kalmaması için önlemlerin alınması gerektiğini işaret eder. Bu noktada, feminist teorilerin yaklaşımı heterodoks anlayışa daha yakındır, çünkü ana akım ticaret pratiklerinin kadınları dışarıda bırakma ihtimaline karşı bir önleminin olmadığını iddia eder, burada asıl soru ticaret pratiklerinin kimin yararına olduğuna yöneltilmektedir. Buradan hareketle feminist yaklaşım devlet ve şirketlerin kadın ve diğer azınlıkların durumlarını da dikkate alacak önlemler almasını önerir[2].

[1] UN Women, 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change

[2] Diane Elson, Caren Grown ve Nilüfer Çağatay, 2007, Mainstream, Heterodox and Feminist Trade Theory, The Feminist Economics of Trade içinde.