Aktif konuşma

Aktif konuşma, bir konuşmacının diğer bireyin doğrudan kendisine hitap ettiği ve saygınlık, dürüstlük ve şefkatin belirgin olarak hissedildiği bir iletişim süreci. Aktif konuşma, genellikle konuşmacının korkularını ve kaygılarını bir
nebze aşmasını gerektiren cesur, yaratıcı bir eylem olarak ifade ediliyor.