Aktif dinleme

Aktif dinleme çatışmanın tarafı olan insanlar, genelde dikkatle dinlemekten çok tartışmayı kazanmakla ilgili oluyorlar. Aktif dinleme, karşılıklı anlayışı geliştirmek ve problem çözmeyi kolaylaştırmak için dikkatini yalnızca konuşmacıya odaklayan, yapılandırılmış bir iletişim şeklini ifade ediyor.