Aile İzin Politikaları

Aile izin politikaları (Family leave policies[1]): Yaşlı aile fertlerinin, hastaların, çocukların, bağımlı yetişkin bireylerin de bakımını kapsayan, en geniş kapsamlı izin politikasıdır.[2] Aile izin politikaları, çalışan bireyin ailede bakımla ilişkili sorumluluklarını yerine getirmek için iş yerinden uzaklaşmasına farklı sürelerde izin vermeyi kapsayan politikalardır.[3]

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] Janine A. Parry, 2001, Family Leave Policies: Examining Choice and Contingency in Industrialized Nations, NWSA Journal, 13(3), 70-94.ıSA1, en, 2015, sies of Change, n bulamadım, varsa ben de glossary’ve uygulanması aşamasında sivil toplumla birlikte çalışılmalı

[3] Işıl Eker, 2011, İş, Aile ve Bireysel Yaşam Uyumu: Yaşamın Dengesine Bazı Değişkenlerin Etkisinin İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi], Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi Anabilim Dalı