Aile Dostu Düzenleme

Aile dostu düzenleme evde çalışma (telecommuting), esnek çalışma, sıkıştırılmış çalışma günü, iş paylaşımı gibi yöntemlere ek olarak iş yerlerinde kreş, emzirme odası vb. çocuk bakımına destek olacak sistemlerin geliştirilmesi yoluyla ebeveynlerin işlerinin bakım işlerine uygun hale getirilmesidir.[1]

[1] Nihara Choudhri, t.y., Work and Family :Creating Family-Friendly Work Arrangement, http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/family-friendly-work-arrangements-30083.html