Yereliz Derneği: Kentsel Hizmetlere Göç Perspektifinden Bakmak: Pandemi Döneminde İstanbul Örneği Raporu’

Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği (YERELİZ) göçmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı 14 belediye ve ulusal ve uluslararası çalışma yürüten 13 STK ile yaptığı görüşmeler sonucunda Kentsel Hizmetlere Göç Perspektifinden Bakmak: Pandemi Döneminde İstanbul Örneği Raporu’nu hazırladı. Rapor Gaziantep, İzmir, Eskişehir, Konya, Denizli, Bursa Büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri dahil 24 belediyenin görüşüne sunuldu. Karar alıcılara yönelik politika önerilerini de içeren raporun temel bulgusu, “yerel Yönetimlerde Göçmen Reformu’nun şart” olduğu yönünde.