YADA Vakfı: Sivil Toplumun Medyadaki Görünürlüğü Araştırması

YADA Vakfı tarafından yapılan “Sivil Toplumun Medyadaki Görünürlüğü Araştırması” ulaştığı bulgular, sivil toplum içerikli haberlerin yarısından fazlasında STK’lar haberin asli unsuru değil, ikincil bir aktörü olarak konumlandığını; medyada yer alan her STK haberlerinin yaklaşık 3’te 1’i mesleki alanda faaliyet gösteren STK’lara ait olduğunu; sivil toplum haberlerinde genel olarak nötr bir haber tonu kullanıldığını ; en çok negatif haber üretilen STK’ların ise  siyasi eksende bulunan STK’lar olduğunu ve sonuç olarak mevcut STK haberlerine bakıldığında STK’lar kendi meselelerini gündeme taşıma, gündemde tutma ve meselenin savunucusu olma konusunda sınırlı bir güce sahip olduğunu gösteriyor.