YADA Vakfı: “Çevrim İçi Diyalog & Müzakere Rehberi: Bariyerler, İmkanlar, Araçlar, Yöntemler”

YADA Vafkı’nın Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sivil Diyaloğun Güçlenmesi” kapsamında hazırladığı “Çevrim İçi Diyalog & Müzakere Rehberi: Bariyerler, İmkanlar, Araçlar, Yöntemler” adlı yayın pandemin getirdiği zorlu süreçte mevcut durumun yarattığı değişimi anlamak amacıyla hazırlandı. Rehberde, pandeminin, sivil toplumun kendi arasında ve diğer paydaşlarla kurduğu diyalogda ne gibi imkân ve bariyerler oluşturduğu ortaya koyuluyor. Rehber, çevrim içi yöntemler ve araçların yer aldığı bir rehber olmanın ötesinde kurumların tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlandıkları alanları ile tecrübelerin açtığı yolda diyalog modellerinin ve araçlarının konuşulması, başarılı diyalog süreçlerinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.