TÜSEV: Mali Eylem Görev Gücü Tavsiyelerinin Uygulanması ve Türkiye’de Sivil Topluma Etkilerinin İncelenmesi Bilgi Notu

TÜSEV, “Mali Eylem Görev Gücü Tavsiyelerinin Uygulanması ve Türkiye’de Sivil Topluma Etkilerinin İncelenmesi” başlıklı kapsamlı bir bilgi notu yayımlayarak, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun’un STK’ların işleyişini ve faaliyetlerini kısıtlayıcı nitelikte olduğunu yineledi. Metinde sivil alanı daraltmadan kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile etkili mücadele edilmesi için 7 öneri sıralanıyor ve ilgili tüm paydaşlar etkin diyalog ve iş birliği içerisinde çözüm geliştirmeye davet ediliyor.