Türkiye Körler federasyonu: Pandemi Sürecinde Engelli Kadınların Hak İhlalleri

Türkiye Körler federasyonu’nun Etkiniz AB programı desteğiyle gerçekleştirdiği alan araştırmasına dayanan “Pandemi Sürecinde Engelli Kadınların Hak İhlalleri” çalışması raporu, pandemi sürecinde engelli kadınların yaşadıkları sorunları tespit etmek, ortaya çıkan hak ihlallerini ve yetkililerin sorumluluklarını ortaya koymak amacıyla hazırlandı.  Rapor, “normal” dönemlerdeki ayrımcılığın ve hak ihlallerinin bu süreçte daha da ağırlaşarak arttığı sonucuna varıyor.