Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği: Türkiye’de Dijital Şiddet Araştırması

Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği’nin KONDA Araştırma Şirketi’yle birlikte ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye’nin finansal desteğiyle gerçekleştirdiği Türkiye’de Dijital Şiddet Araştırması’na göre;  Türkiye’de her beş kişiden biri dijital şiddete uğruyor. Dijital şiddet eylemlerinin en çok gerçekleştiği platformlar Instagram (%53), Facebook (%35) ve Twitter (%19). Kişiler, dijital platformlarda en çok tanımadıkları kimseler ve troller tarafından şiddete maruz bırakıldıklarını ifade ediyorlar. Toplumun karşılaştığı dijital şiddetin türleri incelendiğinde, çoğunluğun hakaret, küfür ve tehdide, taciz mesajlarına ve ısrarlı takibe maruz kaldığı görülüyor. Dijital şiddetle başa çıkmak için en sık başvurulan yöntemler ise bloklamak/engellemek (% 65) ve uygulama içinde şikayet etmek (%39).