SPoD: Pandemi Sürecinde LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) tarafından Etkiniz AB Programı desteğiyle hazırlanan Pandemi Sürecinde LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi raporunda, pandemi süreci ile birlikte toplumda var olan kırılganlıkların daha fazla derinleşmeye ve görünür olmaya başladığı tespit ediliyor. Rapor, salgın sürecinde LGBTİ+’ların daha da kırılgan bir topluluk haline gelerek, yaşam hakkı başta olmak üzere sosyal hizmetlere (barınma, sosyal yardım, psiko-sosyal destek ve şiddet sonrası destek mekanizmalarına erişim) erişim ile ilgili ciddi sorunlar yaşadığı bulgusuna ulaşıyor.