SODEV: Gençlik Araştırması Raporu

Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV)  hazırladığı ‘Gençlik Araştırması Raporu’na göre, gençlerin %53,8’i anne ve babasından daha eğitimli olmasına rağmen daha düşük gelire sahip. Gençlerin %51,7’si ekonomik olarak ailesine bağımlı yaşıyor ve yakın geleceğe dair umutlu değil. Konut ve araç sahibi olmak bir tarafa, gençler arasında tatile çıkabilecek maddi yeterliliğinin olduğunu söyleyenlerin oranı sadece %27,8. Her iki ebeveyninden daha eğitimli, anne ve babasından daha yüksek gelire sahip olanların oranı ise  %31,4. Eğitim durumu en az bir ebeveyninden daha yüksek olan gençlerin, gelir durumu anne ve babaları ile karşılaştırıldığında, araştırmaya katılanların %53,9’u anne ve babalarından daha düşük gelire sahip.