Sivil Toplumun Karar Verme Süreçlerine Katılımıyla ilgili İyi Uygulama İlkeleri

Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri Konferansı’nda 30 Ekim 2019 tarihinde kabul edilen “Sivil Toplumun Karar Verme Süreçlerine Katılımıyla ilgili İyi Uygulama İlkeleri” STGM’nin Katılım Hakkı projesi kapsamında Türkçeleştirildi.
Dokuz başlığın yer aldığı dökümanda, demokratik süreçteki tüm aktörlere STÖ’lerle resmi makamlar arasındaki somut pratik diyalog ve işbirliği deneyimlerine dayanan kavramlar yer alıyor.