SistersLab: Türkiye ve Dünyada STEAM ve Toplumsal Cinsiyet Raporu Neler Yapılıyor? Neler Yapılmalı?

Türkiye Avrupa Vakfı’nın AB İzleme Ağı projesi kapsamında yürüttüğü Mikro Proje Teknik Destek Programı içerisinde SistersLab tarafından hazırlanan raporda, Türkiye ve dünyada toplumsal cinsiyet eşitliği ve STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) alanlarında, özellikle de teknoloji sektöründe yapılan çalışmalar derlenerek; konunun sivil toplumda nasıl ele alındığı detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu inceleme ışığında alandaki eksiklikler ve önemli başarı noktaları tespit ediliyor. Raporun kapsamındaki tespit ve önerilerin gelecek dönem çalışmalarına ve AB’nin alanda yapabileceği olası programlara ışık tutması hedefleniyor.