Sığınmacılar ve Mültecilerle Dayanışma Derneği: Covid-19 Salgınının Türkiye’deki Mülteciler Üzerindeki Etkilerinin Sektörel Analizi

Sığınmacılar ve Mültecilerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM)  COVID-19 salgınının mülteciler üzerindeki etkilerine yönelik bir rapor hazırladı.