Sıfır Ayrımcılık Derneği: Covid-19’un Türkiye’deki Roman Toplulukları Üzerindeki Sosyo-ekonomik Etki Araştırması

“Covid-19’un Türkiye’deki Roman Toplulukları Üzerindeki Sosyo-ekonomik Etki Araştırması”, Türkiye bağlamında Romanların Covid-19 pandemisi nedeniyle karşı karşıya kaldıkları ilave sıkıntıları ve pandemi esnasında sunulan yardım ve desteklere erişimde imkân ve kapasitelerini değerlendiriyor. Pandemide Romanların maruz kaldıkları sorunların yenileriyle daha da derinleştiği tespit edilen raporda, politika önerileri sıralanıyor ve olası yeni bir kriz karşısında Romanların kırılganlıklarının daha da artmaması için ne tür adımların atılabileceğine yönelik bir yol haritası sunuluyor.