Sağlık ve Çevre Birliği HEAL : Türkiye’de Kronik Kömür Kirliliği

Sağlık ve Çevre Birliği HEAL’in “Türkiye’de Kronik Kömür Kirliliği :Kömürün Sağlık Yükü ve Kömür Bağımlılığını Sonlandırmak” başlıklı raporuna göre, kömürlü termik santrallerin neden olduğu hava kirliliğinin yarattığı sağlık sorunları, Türkiye’ye yılda 53 milyar TL’ye mal oluyor. Bu ise toplam sağlık harcamalarının %27’sini oluşturuyor. Aynı zamanda bu sağlık sorunları 1,4 milyon iş günü kaybına yol açıyor.  Raporda çözümün sağlıklı enerjiye geçiş olduğu vurgulanıyor.